Việc làm cần tuyển
Việc làm Lương Nơi làm việc
[NEW 2018] TUYỂN 24 TTS NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Khoảng 30 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW] TUYỂN 09 TTS ĐƠN HÀNG BẢO TRÌ ĐIỆN Hơn 30 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW 2018] TUYỂN 30 TTS NỮ ĐƠN HÀNG DỆT VẢI Khoảng 30 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW] TUYỂN 30 TTS NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT BÒ, GÀ Khoảng 28 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW] TUYỂN 09 TTS NAM ĐƠN HÀNG HÀN Khoảng 28 triệu VNĐ Nhật Bản
Xem tất cả
Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5