Việc làm cần tuyển
Việc làm Lương Nơi làm việc
[NEW 2020] TUYỂN 18 TTS NAM ĐH GIA CÔNG CƠ KHÍ Khoảng 29 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW 2020] TUYỂN 12 TTS NỮ ĐH LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC ĐIỆN TỬ Khoảng 28 triệu VNĐ Nhật Bản
[HOT 2019] TUYỂN 03 TTS NAM VÀ 03 TTS NỮ ĐH MAY QUẦN ÁO TRẺ EM Khoảng 35 triệu VNĐ Nhật Bản
[HOT 2019] TUYỂN 06 TTS NAM ĐH GIA CÔNG CƠ KHÍ - ÉP KIM LOẠI Khoảng 32 triệu VNĐ Nhật Bản
[HOT 2019] TUYỂN 06 TTS NAM ĐH ÉP KIM LOẠI Khoảng 31 triệu VNĐ Nhật Bản
Xem tất cả
Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5