Việc làm cần tuyển
Việc làm Lương Nơi làm việc
[NEW] TUYỂN 09 TTS NAM ĐƠN HÀNG LẮP CỐT PHA PANEL Khoảng 28 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW] TUYỂN 09 TTS NAM ĐƠN HÀNG ĐỨNG MÁY SX VẢI BỐ Khoảng 28 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW] TUYỂN 18 TTS NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ Khoảng hơn 26 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW] TUYỂN 18 TTS NAM ĐƠN HÀNG DẬP Khoảng 28 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW] TUYỂN 15 TTS NAM, 09 TTS NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP Khoảng 28 triệu VNĐ Nhật Bản
Xem tất cả
Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5