Việc làm cần tuyển
Việc làm Lương Nơi làm việc
[NEW 2018] TUYỂN 09 TTS NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO Khoảng 30 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW 2018] TUYỂN 18 TTS NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐIỆN TỬ Khoảng 26 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW 2018] TUYỂN 06 TTS NAM ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI Khoảng 28 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW 2018] TUYỂN 24 TTS NỮ ĐƠN HÀNG MAY , SƠN Khoảng 28 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW 2018] TUYỂN 03 KTV NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ Khoảng 40 triệu VNĐ Nhật Bản
Xem tất cả
Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5