Việc làm cần tuyển
Việc làm Lương Nơi làm việc
[NEW] TUYỂN 09 TTS NỮ ĐƠN HÀNG MAY Khoảng 30 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW] TUYỂN 45 TTS NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Khoảng 26~28 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW] TUYỂN 45 TTS NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ Khoảng 26~28 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW] TUYỂN 06 TTS NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG THỊT Khoảng 28 triệu VNĐ Nhật Bản
[NEW] TUYỂN 09 TTS NAM ĐH GIA CÔNG CƠ KHÍ, LẮP RÁP TẤM KIM LOẠI, CỬA SỔ Khoảng 29 triệu VNĐ Nhật Bản
Xem tất cả
Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5