Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 21-04-2019

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 21-04-2019

Ngày 21-04-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô ngày 19-04-2019

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô ngày 19-04-2019

Ngày 19-04-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô. Đã tuyển chọn ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 18-04-2019

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 18-04-2019

Ngày 18-04-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Gia công đồ nội thất ngày 17-04-2019

Thi tuyển đơn hàng Gia công đồ nội thất ngày 17-04-2019

Ngày 17-04-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công đồ nội thất. Đã tuyển chọn ra ...

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện ngày 29-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện ngày 29-03-2019

Ngày 29-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại ngày 28-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại ngày 28-03-2019

Ngày 28-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển đơn hàng Gia công đồ gỗ ngày 19-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Gia công đồ gỗ ngày 19-03-2019

Ngày 19-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công đồ gỗ . Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Phay ngày 14-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Phay ngày 14-03-2019

Ngày 14-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Phay . Đã tuyển chọn ra các ứng viên ph...

Thi tuyển đơn hàng Dệt vải ngày 11-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Dệt vải ngày 11-03-2019

Ngày 11-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dệt vải . Đã tuyển chọn ra các ứng viên...

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô ngày 01-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô ngày 01-03-2019

Ngày 01-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô . Đã tuyển chọn...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5