Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm gà ngày 27/3/2017

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm gà ngày 27/3/2017

Ngày 27-03-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm gà. Đã tuyển chọn ra...

Thi tuyển đơn hàng Phay ngày 22/3/2017

Thi tuyển đơn hàng Phay ngày 22/3/2017

Ngày 22-03-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Phay. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù...

Thi tuyển đơn hàng In ngày 21/03/2017

Thi tuyển đơn hàng In ngày 21/03/2017

Ngày 21-03-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng In. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù h...

Thi tuyển đơn hàng Dệt

Thi tuyển đơn hàng Dệt

Ngày 17-02-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dệt. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù ...

Thi tuyển đơn hàng May

Thi tuyển đơn hàng May

Ngày 16-02-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng May. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù ...

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện ngày 09/03/2017

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện ngày 09/03/2017

Ngày 09-03-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí và Xây dựng ngày 05/03/2017

Thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí và Xây dựng ngày 05/03/2017

Ngày 05-03-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí và Xây dựng. Đã tuyển...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 02/03/2017

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 02/03/2017

Ngày 02-03-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến Thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp Điện tử ngày 13/02/2017

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp Điện tử ngày 13/02/2017

Ngày 13-02-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứng viên ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 11/01/2017

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 11/01/2017

Ngày 11-01-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5