Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 13-7-2016

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 13-7-2016

Ngày 13-07-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Xây dựng. Đã tuyển chọn ra các ứng viên...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 22-6-2016

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 22-6-2016

Ngày 22-06-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 17-06-2016

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 17-06-2016

Ngày 17-06-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Xây dựng. Đã tuyển chọn ra các ứng viên...

Thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí ngày 17-6-2016

Thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí ngày 17-6-2016

Ngày 17-06-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển 2 đơn hàng Gia công cơ khí. Đã tuyển chọn ra các...

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 06-06-16

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 06-06-16

Ngày 06-06-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứng viên ...

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 03-06-16

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 03-06-16

Ngày 03-06-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứng viên ...

Thi tuyển đơn hàng Đúc ngày 19-05-2016

Thi tuyển đơn hàng Đúc ngày 19-05-2016

Ngày 19-5-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đúc. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù h...

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí Hàn ngày 22-04-2016

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí Hàn ngày 22-04-2016

Ngày 22-4-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Cơ khí Hàn. Đã tuyển chọn ra các ứng viê...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 17-4-2016

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 17-4-2016

Ngày 17-4-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 18-4-2016

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 18-4-2016

Ngày 18-4-2016, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng ĐIện tử. Đã tuyển chọn ra các ứng viên ...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5