Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện ngày 29-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì Điện ngày 29-03-2019

Ngày 29-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại ngày 28-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại ngày 28-03-2019

Ngày 28-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Sơn kim loại. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển đơn hàng Gia công đồ gỗ ngày 19-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Gia công đồ gỗ ngày 19-03-2019

Ngày 19-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công đồ gỗ . Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Phay ngày 14-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Phay ngày 14-03-2019

Ngày 14-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Phay . Đã tuyển chọn ra các ứng viên ph...

Thi tuyển đơn hàng Dệt vải ngày 11-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Dệt vải ngày 11-03-2019

Ngày 11-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dệt vải . Đã tuyển chọn ra các ứng viên...

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô ngày 01-03-2019

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô ngày 01-03-2019

Ngày 01-03-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đóng gói linh kiện Ô tô . Đã tuyển chọn...

Thi tuyển đơn hàng Đúc ngày 25-02-2019

Thi tuyển đơn hàng Đúc ngày 25-02-2019

Ngày 25-02-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đúc . Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù...

Thi tuyển đơn hàng Dệt vải ngày 24-02-2019

Thi tuyển đơn hàng Dệt vải ngày 24-02-2019

Ngày 24-02-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dệt vải . Đã tuyển chọn ra các ứng viên...

Thi tuyển đơn hàng Dập Kim Loại ngày 24-02-2019

Thi tuyển đơn hàng Dập Kim Loại ngày 24-02-2019

Ngày 24-02-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dập Kim Loại . Đã tuyển chọn ra các ứng...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 28-01-2019

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 28-01-2019

Ngày 28-01-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí . Đã tuyển chọn ra các ...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5