Hoạt động sự kiện

Đón Công ty và TTS về nước hoàn thành hợp đồng 3 năm ngày 02-09-2018

Đón Công ty và TTS về nước hoàn thành hợp đồng 3 năm ngày 02-09-2018

Ngày 02-09-2018, Trung tâm XKLĐ Texgamex đã đón Công ty tiếp nhận Nhật Bản và TTS về nước hoàn thành...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 03-09-2018

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 03-09-2018

Ngày 03-09-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến Thủy hải sản ngày 27-08-2018

Thi tuyển đơn hàng Chế biến Thủy hải sản ngày 27-08-2018

Ngày 27-08-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến Thủy hải sản . Đã tuyển chọn r...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 23-08-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 23-08-2018

Ngày 23-08-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 10-07-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 10-07-2018

Ngày 10-07-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử Nam ngày 09-07-2018

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử Nam ngày 09-07-2018

Ngày 09-07-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí  ngày 31-05-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 31-05-2018

Ngày 31-05-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng và lắp ráp giàn giáo ngày 28-05-2018

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng và lắp ráp giàn giáo ngày 28-05-2018

Ngày 28-05-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Xây dựng và lắp ráp giàn giáo . Đã tuyể...

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói sản phẩm ngày 04-05-2018

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói sản phẩm ngày 04-05-2018

Ngày 04-05-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đóng gói sản phẩm. Đã tuyển chọn ra các...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm Nam ngày 22-04-2018

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm Nam ngày 22-04-2018

Ngày 22-04-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5