Hoạt động sự kiện

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành họp mặt cán bộ, giảng viên, nhân viên nhân dịp năm mới

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành họp mặt cán bộ, giảng viên, nhân viên nhân dịp năm mới

NTTU - Sáng ngày 14/2/2019, Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức h...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 18-01-2019

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 18-01-2019

Ngày 18-01-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm . Đã tuyển chọn ra c...

Thi tuyển đơn hàng May ngày 17-01-2019

Thi tuyển đơn hàng May ngày 17-01-2019

Ngày 17-01-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng May . Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù...

Thi tuyển đơn hàng May ngày 17-01-2019

Thi tuyển đơn hàng May ngày 17-01-2019

Ngày 17-01-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng May . Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí Hàn ngày 16-01-2019

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí Hàn ngày 16-01-2019

Ngày 16-01-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí Hàn . Đã tuyển chọn ra ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 14-01-2019

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 14-01-2019

Ngày 14-01-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm . Đã tuyển chọn ra c...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử ngày 13-01-2019

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử ngày 13-01-2019

Ngày 13-01-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử . Đã tuyển ch...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử ngày 13-01-2019

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử ngày 13-01-2019

Ngày 13-01-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp linh kiện điện tử . Đã tuyển ch...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 27-11-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 27-11-2018

Ngày 27-11-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí . Đã tuyển chọn ra các ...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 27-11-2018

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 27-11-2018

Ngày 27-11-2018, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí . Đã tuyển chọn ra các ...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5