Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí ngày 15-12-2017

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí ngày 15-12-2017

Ngày 15-12-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứng viên p...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 05-12-2017

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 05-12-2017

Ngày 05-12-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 28-11-2017

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 28-11-2017

Ngày 28-11-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí ngày 10-11-2017

Thi tuyển đơn hàng Cơ khí ngày 10-11-2017

Ngày 10-11-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứng viên p...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 28-11-2017

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 28-11-2017

Ngày 28-11-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói ngày 03-11-2017

Thi tuyển đơn hàng Đóng gói ngày 03-11-2017

Ngày 03-11-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đóng gói. Đã tuyển chọn ra các ứng viê...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến Thực phẩm ngày 29-10-2017

Thi tuyển đơn hàng Chế biến Thực phẩm ngày 29-10-2017

Ngày 29-10-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 25-10-2017

Thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử ngày 25-10-2017

Ngày 25-10-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Lắp ráp điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Gia Công Gỗ ngày 17-10-2017

Thi tuyển đơn hàng Gia Công Gỗ ngày 17-10-2017

Ngày 17-10-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia Công Gỗ. Đã tuyển chọn ra các ứng v...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến Thực phẩm ngày 17-10-2017

Thi tuyển đơn hàng Chế biến Thực phẩm ngày 17-10-2017

Ngày 17-10-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến Thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5