Hoạt động sự kiện

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 28-09-2017

Thi tuyển đơn hàng Điện tử ngày 28-09-2017

Ngày 28-09-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Điện tử. Đã tuyển chọn ra các ứng viên ...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 07-09-2017

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 07-09-2017

Ngày 07-09-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 06-09-2017

Thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm ngày 06-09-2017

Ngày 06-09-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Chế biến thực phẩm. Đã tuyển chọn ra cá...

Thi tuyển đơn hàng Dập ngày 09-09-2017

Thi tuyển đơn hàng Dập ngày 09-09-2017

Ngày 09-09-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Dập. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù ...

Thi tuyển đơn hàng Hàn ngày 22-09-2017

Thi tuyển đơn hàng Hàn ngày 22-09-2017

Ngày 22-09-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Hàn. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù ...

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện ngày 04-09-2017

Thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện ngày 04-09-2017

Ngày 04-09-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Bảo trì điện. Đã tuyển chọn ra các ứng ...

Thi tuyển đơn hàng Kỹ thuật viên ngày 15-08-2017

Thi tuyển đơn hàng Kỹ thuật viên ngày 15-08-2017

Ngày 15-08-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Kỹ thuật viên. Đã tuyển chọn ra các ứng...

Thi tuyển đơn hàng Nhựa ngày 12-07-2017

Thi tuyển đơn hàng Nhựa ngày 12-07-2017

Ngày 12-07-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Nhựa. Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù...

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 10-7-2016

Thi tuyển đơn hàng Xây dựng ngày 10-7-2016

Ngày 10-07-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Xây dựng. Đã tuyển chọn ra các ứng viên...

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 14-7-2016

Thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí ngày 14-7-2016

Ngày 14-07-2017, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Gia công cơ khí. Đã tuyển chọn ra các ứ...

Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5