Thi tuyển đơn hàng Đúc các sản phẩm Xây dựng (Làm trong nhà xưởng) ngày 23-10-2019

Ngày 23-10-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Đúc các sản phẩm Xây dựng (Làm trong nhà xưởng) . Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù hợp đơn hàng.


Tin tuyển dụng khác