Thi tuyển đơn hàng Vận hành máy may công nghiệp ngày 01-11-2019

Ngày 01-11-2019, TT XKLĐ TEXGAMEX tổ chức thi tuyển đơn hàng Vận hành máy may công nghiệp . Đã tuyển chọn ra các ứng viên phù hợp đơn hàng.


Tin tuyển dụng khác