Thông báo tuyển dụng

TUYỂN 48 TTS NỮ ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ

Thứ Ba, 17/05/2016 15:32 (GMT+7)

TUYỂN 23 TTS NỮ ĐƠN HÀNG DỆT VẢI

Thứ Năm, 21/04/2016 08:54 (GMT+7)

TUYỂN 09 TTS NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC

Thứ Ba, 19/04/2016 16:03 (GMT+7)

TUYỂN 10 TTS NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG - HÀN

Thứ Ba, 12/04/2016 11:09 (GMT+7)

TUYỂN 10 TTS NỮ ĐƠN HÀNG MAY

Thứ Năm, 17/03/2016 15:36 (GMT+7)

TUYỂN 7 ~ 10 TTS NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG

Thứ Năm, 17/03/2016 15:34 (GMT+7)

TUYỂN 30 TTS NỮ ĐƠN HÀNG DỆT VẢI

Thứ Năm, 17/03/2016 15:22 (GMT+7)
Hỗ trợ trực truyến
Hổ trợ 1: manhnguyen1812
Hổ trợ 2: skype 1
Hotline 028 3940 6167
028 3940 6166
Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5